Månedskonkurrencens fisk - Hyggefisker.dk

01.11.17 Da der ikke er modtaget fisk til indvejning i konkurrencen i over et halvt år sætter vi konkurrencen
i bero indtil videre. Vi anvender præmierne sponsoreret af grejshoppen www.tronix.dk i FB gruppen Hyggefisker.dk i stedet. Smil